Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали

Program CIEPŁE MIESZKANIE

Ciepłe Mieszkanie

Program CIEPŁE MIESZKANIE jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania, korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwo stałe. 

Wszyscy zainteresowani udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” mogą wypełniać ankiety już od 1 października tego roku. Formularze można pobrać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, na 1. piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. M. Prawego 21 (pokój 107) lub do pobrania na www.strzelceopolskie.pl w zakładce ekologia.

Zgodnie z zasadami programu, dofinansowanie będzie można uzyskać na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego a także na zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego czy pompy ciepła. Drugą możliwością jest dofinansowanie podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo, w ramach programu, możliwe będą: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych czy wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Po pieniądze z programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie mógł sięgnąć każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty wskazanej w kolejnych poziomach dofinansowań. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów mieszkańca i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Warto pamiętać, że o realizacji programu w gminie Strzelce Opolskie zadecyduje zainteresowanie nim mieszkańców. Dlatego warto wypełnić ankietę w naborze wstępnym.

Szczegóły:

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2342 w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
Dochodem, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, jest dochód
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162.

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego
w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1260 w gospodarstwie jednoosobowym,
lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie Beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 77 546 53 50 lub w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, na 1. piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. M. Prawego 21 (pokój 107).

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
png Ciepłe Mieszkanie 22-09-30 14:49 191.17KB pobierz plik: Ciepłe Mieszkanie
pdf Ankieta programu Ciepłe Mieszkanie PDF 22-09-30 14:55 197.57KB pobierz plik: Ankieta programu Ciepłe Mieszkanie PDF

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H