Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Ekologia Projekt - melioracje

Projekt - melioracje

                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z powtarzającą się sytuacją z brakiem wody na potrzeby rolnictwa Burmistrz Strzelec Opolskich podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji rozwiązywania problemów i wdrożeniem modelowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów gospodarki wodnej.

Gmina Strzelce Opolskie zralizowała operację, która została wybrana w woj. opolskim w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  pn: ”Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch”  - Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja polegała na poznaniu dobrych praktyk europejskich w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych. Przewidziana forma realizacji  to poznanie dobrych rozwiązań europejskich poprzez wyjazd studyjny do północnych rejonów Włoch (Lombardia, Liguria). Projekt zrealizowany został we współpracy z Opolskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz gminą Jemielnica. Operacja została zrealizowana w dniach 17-21 września 2019 roku. 

Grupę docelową uczestników projektu stanowiło 20 osób, w tym m.in. rolników i przedstawicieli producentów rolnych lub przedsiębiorstw rolno-spożywczych prowadzących działalność na terenach wiejskich zarówno z terenu powiatu strzeleckiego jak i pozostałych powiatów województwa opolskiego. Ponadto przedstawiciele środowiska naukowego z województwa opolskiego i samorządów. Uczestniczący w wyjeździe rolnicy, naukowcy i samorządowcy mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu systemów nawadniania w regionach Lombardia i Liguria, porównać skalę produkcji roślinnej i zwierzęcej, poznać zasady formalno-prawne lokalnej produkcji i przetwórstwa. Odwiedzono kilka gospodarstw rolnych, ośrodki badawczo-rozwojowe i centrum doradztwa, a także Politechnikę w Genui gdzie spotkano się z przedstawicielami regionu, jak i naukowcami. Wyjazd studyjny zrealizował Operator wybrany w procedurze zapytania ofertowego (szczegóły w zamówieniu). Produkcja w rolnictwa włoskim oparta jest na innej skali, znacznie mniej towarowej aniżeli na naszym terenie. Stawia się na jakość produktów oraz prowadzi się lokalne przetwórstwo i zbyt bezpośredni produktów. Wykorzystuje się bardziej warunki naturalne i dostęp do wody w oparciu o istniejące źródła. Natomiast pobór wód na potrzeby rolnictwa nie jest ograniczany formalnie i jest nieodpłatny.

Organizatorzy i uczestnicy dziękują  przedstawicielom Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie za wsparcie w realizacji Operacji.

Opisany projekt to jedno z kilku działań które mają być podjęte przez Gminę Strzelce Opolskie w zakresie rozwiązywania problemów z brakiem wody na potrzeby rolnictwa. Co za tym idzie wymagane będzie pogłębianie współpracy pomiędzy samorządem, a rolnikami, jak również organizacjami wspierającymi rozwój rolnictwa, środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorstwami.

Wszystkich zainteresowanych Projektem oraz innymi inicjatywami z zakresu melioracji zapraszamy do kontaktu z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 4, Strzelce Opolskie. Bliższe informacje udzielane są także pod numerem telefonu  77 40 49 354.

Inne inicjatywy:

Konferencja - 4.10.2019 r. - Opolski Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Łosiowie - Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykladzie grup operacyjnych EPI - mechanizm wsparcia w ramach działania "Wspołpraca".

Konferancja w Opolu 24.10.2019 r. Fundacja ekologiczna Zielona Akcja - pn. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”, w godzinach 10.00 -14.15  w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. - szczegóły

VII edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - 7 listopada 2019, Warszawa, Global Expo - szczegóły

 Informacje na temat nawodnień rolnych - strona Wód Polskich

Lokalne Partnerstwa do spraw wody - NOWA INICJATYWA 

- Spotkanie on - line realizowane w ramach operacji "Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - dobre praktyki w gospodarce wodnej" - powiat strzelecki - szczegóły

Więcej informacji - Referat Rolnictwa - tel. 77 546 53 54, email:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg ue.jpg 19-06-06 12:57 107.66KB pobierz plik: ue.jpg
jpg ksow.jpg 19-06-06 12:57 28.11KB pobierz plik: ksow.jpg
jpg prow.jpg 19-06-06 12:57 215.19KB pobierz plik: prow.jpg
pdf Kopia umowy o dofinansowanie 19-08-02 08:11 3.5MB pobierz plik: Kopia umowy o dofinansowanie
pdf Projekt - opis promocyjny 19-08-07 13:26 398.25KB pobierz plik: Projekt - opis promocyjny
zip Wyjazd studyjny - dokumentacja zdjęciowa 19-10-21 08:16 17.73MB pobierz plik: Wyjazd studyjny - dokumentacja zdjęciowa
pdf Wyjazd studyjny 19-10-21 08:45 148.77KB pobierz plik: Wyjazd studyjny

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H