Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/fundusze_zewnetrzne/Przebudowa_ulicy_Zamkowej
Drukuj grafikę : tak / nie

Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie

OPIS PROJEKTU

Ulica Zamkowa w Kadłubie stanowi jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w miejscowości, połączona jest bowiem z ul. Powstańców Śląskich (drogą powiatową), a także prowadzi m.in. do Domu Pomocy Społecznej, mleczarni, ośrodka zdrowia, sklepu czy na cmentarz. Dzięki przebudowie i rozbudowie drogi, a co za tym idzie - poprawie stanu technicznego - nie ogranicza już dostępu do ważnych instytucji lokalnych. Realizacja inwestycji została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowano i wyremontowano 2156,05 m2 jezdni, 250 m2 pobocza , 411,68 m2 chodników, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie, miejsca postojowe oraz oświetlenie. 

WARTOŚĆ PROJEKU

Całkowita wartość projektu: 1 392 192,63 zł

Kwota dofinansowania: 835 315,58 zł

TERMIN REALIZACJI

Kwiecień 2022 roku