Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/gospodarka/warunki_do_inwestowania
Drukuj grafikę : tak / nie

Warunki do inwestowania

Położenie i dostępność komunikacyjna

Strzelce Opolskie położone są na pograniczu województwa opolskiego ze śląskim. Przez Strzelce przebiega III transeuropejski korytarz transportowy Bruksela – Kijów. Obok granic gminy przebiega autostrada A4. Najbliższe lotnisko to Katowice w odległości 60 km, a port rzeczny w Koźlu – 30 km.

Warunki do inwestowania

Inwestorzy budujący w Strzelcach Opolskich nowe zakłady, mają prawo do ulg w podatku od nieruchomości - uchwała Rady Miejskiej

Na terenie całej gminy Strzelce Opolskie inwestorzy mogą korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego w ramach programu Polska Strefa Inwestycji

Zasoby ludzkie

W promieniu 50 km od Strzelec Opolskich mieszka ponad 2 mln ludzi.
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego jest największą szkołą zawodową w województwie opolskim.
Podnoszenie kwalifikacji ułatwia sąsiedztwo licznych uczelni w Opolu i Gliwicach, w tym dwóch politechnik.
Ludność zna dobrze język niemiecki, a w strzeleckich szkołach funkcjonują klasy dwujęzyczne polsko-angielskie i polsko-niemieckie.
Od 1990r. w Strzelcach Opolskich nie było ani jednego strajku.

Infrastruktura techniczna

Strzelce charakteryzują się rozwiniętą infrastrukturą komunalną, m.in. nowoczesną oczyszczalnią ścieków oraz zmodernizowanym składowiskiem odpadów.

Największe firmy z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w gminie

Osoba do kontaktu w sprawie ofert inwestycyjnych

Henryk Czempiel
Kierownik referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
tel.: (+48) 77 404 93 57, 608 40 00 97
e-mail:

W referacie Inicjatyw Gospodarczych przedsiębiorcy uzyskają również wyczerpujące informacje na temat dostępnych na naszym terenie źródeł wsparcia finansowego dla inwestorów.