Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Projekt-strategii-rozwoju-gminy/idn:10623
Drukuj grafikę : tak / nie

Raport z konsultacji Strategii Gminy

25 Marca 2022
kategoria:
Aktualności
 

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+

W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje społeczne projektu strategii zostały ogłoszone na stronie internetowej gminy oraz w BIP.
Konsultacje trwały od 20 stycznia do 24 lutego 2022 r.

Dziękując za udział w konsultacjach, przedstawiamy w załączeniu raport z konsultacji wraz ze zbiorczym formularzem uwag i odpowiedzi.

Samorząd gminy prowadzi prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+

Strategia zawierała będzie zbiór celów i kierunków działań, których wdrażanie powinno służyć gospodarczemu, społecznemu i przestrzenno-środowiskowemu rozwojowi gminy Strzelce Opolskie, a w ślad za tym poprawie jakości życia mieszkańców. W oparciu o zapisy strategii w najbliższych latach realizowane będą w naszej gminie działania prawotwórcze, inwestycyjne, organizacyjne itp. Dokument będzie także podstawą do ubiegania się o zewnętrzne środki pomocowe, zarówno krajowe, jak i pochodzące z Unii Europejskiej.

Aktualnie trwają społeczne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich formularze z uwagami składać można:
1) osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności na adres e-mail: ,
3) na spotkaniach konsultacyjnych stacjonarnych lub zdalnych, których terminy, miejsca i formy zostaną podane na niniejszej stronie internetowej.
Konsultacje trwają od 20 stycznia do 24 lutego b.r.

Po zgromadzeniu i analizie przedstawionych propozycji, opracowana zostanie finalna wersja Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+, która będzie przedstawiona Radzie Miejskiej celem przyjęcia jej stosowną uchwałą.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, w czym pomocny będzie załączony poniżej formularz.
Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie w prace nad strategią, w szczególności za udział w prowadzonym jesienią badaniu ankietowym.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+


Spotkanie konsultacyjne w formule online zorganizowane zostanie w poniedziałek 21 lutego br. o godzinie 16:30. Udział możliwy jest po zgłoszeniu się do dnia 20.02.2022 r. na adres mailowy

Spotkanie bezpośrednie odbędzie się we wtorek 22 lutego br. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 21.02.2022 r. na adres mailowy  lub telefonicznie pod nr 77 404 93 57.

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE projekt.pdf 22-01-20 23:56 4.38MB pobierz plik: STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE projekt.pdf
pdf Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji 22-01-20 23:57 316.45KB pobierz plik: Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji
docx Formularz zgłaszania uwag .docx 22-01-26 10:27 42.34KB pobierz plik: Formularz zgłaszania uwag .docx
pdf Formularz zgłaszania uwag .pdf 22-01-26 10:27 221.91KB pobierz plik: Formularz zgłaszania uwag .pdf
pdf Raport z konsultacji społecznych.pdf 22-03-25 14:52 257.3KB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych.pdf