Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Usun-azbest-ze-swojej-posesji/idn:10626
Drukuj grafikę : tak / nie

Usuń azbest ze swojej posesji

24 Lutego 2022
kategoria:
Aktualności
 

Masz dach pokryty azbestem? A może zalega on na Twoim podwórku? Pozbądź się go! 

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców naszej gminy, którzy zamierzają oddać do utylizacji wyroby zawierające azbest z terenu swojej nieruchomości.

Wnioski należy wysyłać na adres: w terminie 1–28 lutego 2022 r. lub złożyć osobiście w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie, pok. 110).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 77 546 53 56

Równocześnie informujemy, że osoby, które w roku 2021 złożyły wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest nie są zobowiązane do jego ponownego składania i automatycznie zostaną uwzględnione w projekcie.

Zadanie realizowane jest w ramach konkursu dla gmin ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnie z „Ogólnopolskim programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023” na terenie województwa opolskiego. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie Gmina.

W ramach programu dofinansowywane będą koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości do 70% kosztów poniesionych przez wyspecjalizowaną firmę realizującą to zadanie. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomości.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie: Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach opolskich w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie – Rolnictwo i Ochrona Środowiska – Programu usuwania azbestu. Link bezpośredni: bip.strzelceopolskie.pl