Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Budowa oczyszczalni ścieków w Kadłubie

29 Września 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wszczęto na żądanie Pana Adama Za-jąc Prezesa firmy SUMAX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie dzia-łającego w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Strzelec Opolskich postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

budowie oczyszczalni ścieków Kadłub o przepustowości średniej 230 m3/d na działkach o Nr Nr 927/1 i 926/1 z mapy 5 w miejscowości Kadłub wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym, wo-dociągiem i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika

W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 21 zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. Nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek ÷ piątek od 7:30 do 15:30).

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 29 września do 12 września 2006r

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H