Ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia - upał oraz burzeTu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Decyzja środowiskowa dot. budowy podczyszczalni ścieków lokalizowanej na terenie firmy INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.

25 Sierpnia 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-48/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie podczyszczalni ścieków lokalizowanej na terenie firmy INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o. mieszczącej się na działce o Nr 1133/57 przy ul. Matejki 2a w Strzelcach Opolskich.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich , Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek : piątek 730 - 1530) w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni roboczych t.j. od dnia 25 sierpnia do 22 września 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H