Strona główna Komunikaty

Decyzja środowiskowa dot. przebudowy stacji paliw ORLEN przy ul. Opolskiej

04 Sierpnia 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-4/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na działkach o Nr Nr 3731 i 3721 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich przy ul.Opolskiej 12 celem dostosowania jej parametrów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 ( w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek : piątek 730 - 1530) w terminie 21 dni roboczych od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni t.j. od dnia 4 sierpnia do 4 września 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H