Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Decyzja środowiskowa dot. remontu dróg na tzw. Osiedlu Milionerów

17 Października 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ,


że na wniosek z dnia 18 lipca 2006r. Pani Elżbiety Kurzewskiej Usługi Projektowe z sie-dzibą przy ul. Goździków 45 w Kędzierzynie Koźlu działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich została wydana decyzja GK.V-7624/26/06 z 12 października 2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

remoncie dróg gminnych ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Arki Bożka, Struga i Bończyka na tzw. Osiedlu Milionerów w Strzelcach Opolskich na działce o nr 1135/1 z mapy 6 i na działkach o nr nr 4364, 4339, 4354, 4368, 4369, 4370/8, 4289, 4312, 4327 i 4384 z mapy 20 w Strzelcach Opolskich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kole-gium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl Ponadto obwieszcze-nie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz przy ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 17 października do 31 października 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H