Ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia - upał oraz burzeTu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy istniejącej stacji telefonii komórkowej BTS 53243.02 Kadłub

21 Sierpnia 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.)

zawiadamia się

że na żądanie Pana Tomasza Działabij reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „WALKO” Opole, ul. Konsularna 8a/1, działającego w imieniu i z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, wydana została decyzja Nr GK.V-7624/9//06 z 16.08.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie istniejącej stacji telefonii komórkowej BTS 53243.02 Kadłub zlokalizowanej na istniejącej wieży POLKOMTEL S. A. na działce o Nr 630 w Kadłubie, polegającej na zmianie azymutu anteny AM1 radiolinii oraz zmianie mocy nadawania anten AM2-AM3 radiolinii.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 21 dni od dnia jej obwieszczenia na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl . Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w pobliżu miejsca inwestycji w miejscowości Kadłub.

Obwieszczenie wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni t.j. od dnia 21 sierpnia do 18 września 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H