Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Kanalizacja Dziewkowice

27 Września 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ,


że na wniosek z dnia 26 czerwca 2006r. Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG z siedzibą przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwi-cach działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich została wydana decyzja GK.V-7624/24/06 z 26 września 2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali-zację przedsięwzięcia polegającego na:

 • budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz przyłączami oaz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową dwóch przepompowni ścieków oraz budową kanalizacji wód opadowych dla wsi Dziewkowice.


 • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl . Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w Dziewkowicach.

  Obwieszczenie wywiesza się na okres od 27 września do 10 października 2006r.

  Klawisze Dostępności

  Przejdź do menu głównego:
  Alt i 0
  Przejdź do treści strony:
  Alt i 1
  Mapa Witryny:
  Alt i 2
  Wersja kontrastowa:
  Alt i 4
  Wyszukiwarka:
  prawy Alt i W

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H