Ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia - upał oraz burzeTu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie dot. budowy odcinka drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską

01 Września 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środo-wiska (Dz .U. nr 62,poz.627 z póżn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Refe-rat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczo-ny pod nr GK.VI-7620/1-39/06 wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dot. przedsięwzięcia polegającego na:

budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dział-kach o Nr Nr 216, 217, 229/3, 229/9, 229/10, 230/75, 230/76, 266/2, 266/3, 309/3 z mapy 2, na działkach o Nr Nr 3737, 3750 z mapy 17 i na działkach o Nr Nr 4175/1, 4175/2, 4176/2, 4176/1, 4176/2, 4233/4, 4249, 4250/7, 4250/9, 4252/6, 4252/7 z ma-py 18 w Strzelcach Opolskich.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie ustalonym ustawą można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich , Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 ( w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800do1600, wtorek : piątek 730- 1530) w terminie 21 dni roboczych od daty podania informacji do publicznej wiadomo-ści. Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można przedkładać pisemnie w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Informację wywiesza się na okres: od dnia 1 września do 29 września 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H