Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie o tym, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-47/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie konfiguracji urządzeń stacji bazowej telefon

03 Lipca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-47/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie konfiguracji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej „ERA GSM” 53115-Strzelce Opolskie CENTRUM zlokalizowanej na wieży kościoła Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich przy ul. Kołłątaja 9, w skład którego wchodzą:
  • dwie anteny typu K 739160 skierowane na azymut 200 i 140 0 , zamontowane na wys. 47 m. n.p.t. i pracujące w zakresie częstotliwości 900 MHz,
  • jedna antena typu K 739819 skierowana na azymut 2600 zamontowana na wys. 47 m n.p.t. i pracująca w zakresie częstotliwości 900 MHz,
  • jedna antena radiolinii typu VHLP1-220 skierowana na azymut 2420 zamontowana na wysokości 47 m n.p.t. i pracująca w zakresie częstotliwości 23 GHz.
Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30) w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni t.j. od dnia 3 lipca do 31 lipca 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H