Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Obwieszczenie-o-zakonczeniu-postepowania-dowodowego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia-polegajacego-na-przebudowie-drogi-gminnej-ul.-K.-Wyszynskiego-na-dzialkach-o-Nr-Nr-314810-314812-314822/idn:7123
Drukuj grafikę : tak / nie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. K. Wyszyńskiego na działkach o Nr Nr 3148/10, 3148/12, 3148/22

07 Lipca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Stosownie do art. 10 § 1 , art. 49 i art. 81 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. K. Wyszyńskiego na działkach o Nr Nr 3148/10, 3148/12, 3148/22 z mapy 15 i na działkach Nr Nr 3636/3, 3676, 3677/26 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 21 zapoznać się z zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (+48) 077 404 96 46 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 7 lipca do 20 lipca 2006r.