Ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia - upał oraz burzeTu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Postępowanie w sprawie wydania dec. środowiskowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Blokowej w Strzelcach Opolskich

31 Sierpnia 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawia-damiam, że w tut. Urzędzie wszczęto na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kanalizacji komunalnej w ul. Blokowej w Strzelcach Opolskich wraz z przepompownią ścieków.


W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 21 zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. Nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek ÷ piątek od 7:30 do 15:30).

Obwieszczenie wywiesza się na okres: od 31 sierpnia do 13 września 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H