Strona główna Komunikaty

Komunikaty

Znaleziono: 2292.

 • Strzelecka Wystawa Gospodarcza "Ciepły Dom 2007" 10 Października 2007

  Strzelecka Wystawa Gospodarcza "Ciepły Dom 2007"

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Kolejna już wystawa odbędzie się w dniach 20–21 października 2007r. w hali sportowej przy ul. Kozielskiej 34. Zapraszamy do zapoznania się z programem wystawy.

 • Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w spra 09 Października 2007

  Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie budowy zakładu produkcji i uszlachetniania płyt drewnopochodnych w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gliwickiej.

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.) zawia-damiam, że na żądanie Kronospan Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryń-skiego 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w spra 05 Października 2007

  Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu w budynku położonym przy ulicy Gogolińskiej 2 w Strzelcach Opolskich na działkach o Nr 3736/3

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji został zamieszczony pod Nr GK.V-7624/8/07 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczący przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu w

 • Akademia PARP w Strzelcach Opolskich 04 Października 2007

  Akademia PARP w Strzelcach Opolskich

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Akademia PARP to bezpłatny portal edukacyjny skierowany do pracowników i właścicieli firm z sektora mikro-, małych i średnich firm (MMŚP). Działalność Akademii PARP zainaugurował warsztat w Warszawie 20 listopada 2006. W kolejnych, które odbywały się w wielu miastach całej Polski w sumie wzięło udział prawie czterystu przedsiębiorców i pracowników firm. Warsztaty dają możliwość zapoznania się z zakresem oraz obsługą

 • Bezpłatna konferencja dla przedsiębiorców. 01 Października 2007

  Bezpłatna konferencja dla przedsiębiorców.

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Biuro Województwa Opolskiego w Warszawie oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) zapraszają przedsiębiorstwa na konferencję pt. "Kierunek Francja, możliwości eksportu do Francji dla MSP", która odbędzie się dnia 9 października 2007 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, w sali konferencyjnej na Ostrówku. Podczas konferencji przedstawiciele Francuskiej Izby

 • Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 27 Września 2007

  Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Corocznie zmaganiom

 • CIĄŻA BEZ ALKOHOLU 27 Września 2007

  CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc podjął decyzję o włączeniu się naszej Gminy do kampanii edukacyjnej pod hasłem “Ciąża bez alkoholu”. Ideą kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Grupą docelową kampanii są kobiety w

 • Konkurs ofert na prowadzenie grupy terapeutycznej 19 Września 2007

  Konkurs ofert na prowadzenie grupy terapeutycznej

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs ofert na prowadzenie Grupy Terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej w wymiarze do 4 godz. tygodniowo. Kwalifikacje:  Wykształcenie min. średnie  Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (potwierdzone zaświadczeniami)  Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy  Oświadczenie potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć z

 • Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu o 10 Września 2007

  Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania w zakresie: "Organizacji wyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych naszej" Nazwa i adres wybranego Oferenta: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej OGNIK z siedzibą w Strzelcach

 • Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty 06 Września 2007

  Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian Wojewoda Opolski informuje, że wydłużenie do 31 marca 2008r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów. Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian i upływa 31.12.2007r.Wydłużenie ważności starych,

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H