Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завіталиInformacje dla obywateli Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Strona główna Komunikaty

Komunikaty

Znaleziono: 2258.

 • Próba syren 26 Września 2006

  Próba syren

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Burmistrz Strzelec Opolskich – Szef Obrony Cywilnej informuje, że w związku z kwartalnym treningiem Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 28 września 2006 roku pomiędzy godziną 16:00 a 19:00 na terenie gminy Strzelce Opolskie zostanie przeprowadzona głośna próba syren

 • Remont dróg na tgz. "Osiedlu Milionerów" 26 Września 2006

  Remont dróg na tgz. "Osiedlu Milionerów"

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 § 1 , art. 49 i art. 81 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) za-wiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania dla Gminy Strzelce Opolskie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie dróg gminnych ul. Sienkiewicza, ul.

 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 25 Września 2006

  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 6 października 2006 r. wnioski pracodawców starających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz wnioski bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

 • Obwieszczenie dot. budowy odcinka drogi łączące 01 Września 2006

  Obwieszczenie dot. budowy odcinka drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIENa podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środo-wiska (Dz .U. nr 62,poz.627 z póżn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Refe-rat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczo-ny pod nr GK.VI-7620/1-39/06 wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dot.

 • Postępowanie w sprawie wydania dec. środowiskowe 31 Sierpnia 2006

  Postępowanie w sprawie wydania dec. środowiskowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Blokowej w Strzelcach Opolskich

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawia-damiam, że w tut. Urzędzie wszczęto na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

 • 25 Sierpnia 2006

  Decyzja środowiskowa dot. budowy podczyszczalni ścieków lokalizowanej na terenie firmy INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-48/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

 • Decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy istnie 21 Sierpnia 2006

  Decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy istniejącej stacji telefonii komórkowej BTS 53243.02 Kadłub

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) zawiadamia się że na żądanie Pana Tomasza Działabij reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „WALKO” Opole, ul. Konsularna 8a/1, działającego w imieniu i z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, wydana została decyzja Nr

 • ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM 11 Sierpnia 2006

  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 roku.Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uznaje sie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w

 • Decyzja środowiskowa dot. przebudowy stacji paliw 04 Sierpnia 2006

  Decyzja środowiskowa dot. przebudowy stacji paliw ORLEN przy ul. Opolskiej

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-4/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodow 07 Lipca 2006

  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na działkach o Nr Nr 3731 i 3721 z map

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Stosownie do art. 10 § 1 , art. 49 i art. 81 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H