Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/dziewkowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Dziewkowice

 

Sołtys: Marian Marek 
Telefon: 791-048-285
www: http://www.dziewkowice.prv.pl

Rada Sołecka :
1. Marek Fijałowski - przewodniczący

2. Grażyna Basista
3. Ewa Czak
4. Dariusz Filiński
5. Elżbieta Franczak
6. Artur Golec
7. Kornelia Kryspin
8. Denis Marek
9. Bernadeta Michalska

  • Liczba mieszkańców: 1 433
  • Odległość od siedziby gminy: 4 km
  • Ilość posesji: 357
  • Użytkownicy gospodarstw rolnych: 39
  • Podatnicy podatku od nieruchomości: 97
  • Ilość i długość ulic administrowanych przez UM: 20 / 6,34 km
  • Ilość i długość dróg transportu rolnego: 42 / 15,80 km
  • Powierzchnia użytków rolnych: 369,14 ha
  • Ogólna powierzchnia sołectwa: 933 ha
  • Wskaźnik bonitacji gleb: 0,83

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :