Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/kadlub-wies
Drukuj grafikę : tak / nie

Kadłub-Wieś

 

Sołtys: Gabriela Puzik
Telefon: 504-558-827
www: http://www.kadlub.com

 

Rada Sołecka :
1. Józef Kuboń- przewodniczący

2. Dariusz Adamiec
3. Rajmund Adamietz
4. Jan Chabraszewski
5. Henryk Griner
6. Gotfryd Kazek
7. Dawid Mika
8. Jan Polok
9. Alfons Słowik

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :