Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/warmatowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Warmątowice


Sołtys: Anna Krawczyk

Telefon: 579-254-578
www: http://warmatowice.cba.pl

Rada Sołecka :
1. Roland Juretko - przewodniczący

2. Katarzyna Czaja
3. Krystyna Grochla
4. Karina Knisky
5. Weronika Kruza
6. Denis Macioszek
7. Katarzyna Nowak
8. Sylwia Radziej
9. Justyna Wolnik

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :