Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/turystyka/rezerwat_lesny
Drukuj grafikę : tak / nie

Rezerwat Leśny „Płuźnica"

Rezerwat Leśny „Płużnica" został utworzony w 1957 r. i zajmuje powierzchnię 3,17 ha. W rezerwacie występuje, zaliczany do żyznej buczyny niżowej, las bukowo-sosnowo-świerkowy. W drzewostanie, poza gatunkami dominującymi, występują: grab pospolity, dąb szypułkowy oraz brzoza brodawkowata. W runie stwierdzono m.in. borówkę czarną oraz fiołka leśnego.