Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/turystyka/rezerwat_roslinnosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Rezerwat roślinności kserotermicznej „Ligota Dolna"

Jest zlokalizowany na wzgórzu Ligocka Kamienna Góra (321 m n.p.m.), znajdującym się na zachodnim krańcu Góry Chełmskiej w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny". Rezerwat został utworzony w 1959 roku i zajmuje powierzchnię 4,90 ha. Specyficzne, wapienne podłoże w połączeniu ze swoistym mikroklimatem, dały doskonałą podstawę do powstania unikatowych muraw kserotermicznych. Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie 203 gatunków roślin naczyniowych oraz licznych gatunków mszaków i porostów.

Przedmiotem ochrony na tym obszarze są murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla ze stanowiskami licznych gatunków chronionych i rzadkich, np. czosnek skalny. Wśród występujących tu 26 gatunków roślin ciepłolubnych na uwagę zasługuje bardzo rzadki w skali kraju len austriacki. Wzgórze jest zbudowane z kamieni muszlowych, które wychodzą wielokrotnie na powierzchnię i są pokryte cienką warstwą próchniczej gleby. W rezerwacie można spotkać wiele interesujących i rzadkich gatunków motyli -  w latach 60. ubiegłego wieku zebrano tutaj 546 gatunków motyli.