Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/turystyka/rezerwat_teczynow
Drukuj grafikę : tak / nie

Rezerwat Tęczynów

Na obszarze gminy zlokalizowano także rezerwat Tęczynów zajmujący powierzchnię 33,9 ha, którego celem jest ochrona buczyny niżowej oraz grądu subkontynentalnego wraz z cennymi gatunkami w runie np. buławnikiem czerwonym. Teren rezerwatu porasta drzewostan bukowy w wieku ok.140 lat. Miejscami występują lipy i sosny. Charakterystyczne jest występowanie we florze rezerwatu gatunków górskich np. narzecznicy szerokolistnej i przytuli okrągłolistnej i ciepłolubnych np. ciemiężyka białokwiatowego i miodownika melisowatego. W rezerwacie występuje 6 roślin podlegających prawnej ochronie gatunkowej. Są to: gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna, konwalia majowa. Projektowany rezerwat jest zlokalizowany w leśnictwie Kalinów (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie).