Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/wizytowka_eng/Investment_offers
Drukuj grafikę : tak / nie

INVESTMENT OFFERS

Warmątowice Area - 210 ha +

Strzelców Bytomskich street - 3,0 ha

Dziewkowicka street - 5,8 ha